Jak rozwijać mowę i komunikację u osób z ASD?

Termin: 03-04.11.2018, w godz. sobota: 8.30 – 16.30, niedziela: 8.00 – 16.00

Miejsce: Wrocław, dokładny adres będzie podany zgłoszonym uczestnikom.

Program szkolenia:

DZIEŃ I

 • Od czego zacząć, czyli jak diagnozować i wspierać rozwój umiejętności prelingwalnych?
 • Cechy charakterystyczne komunikacji osób z ASD.
 • Dziecko nie jest gotowe na mowę – co dalej?
 • Doświadczenia terapeutów w pracy nad rozwojem mowy i komunikacji.
 • Arkusz badania mowy jako podstawowe narzędzie pracy logopedy.

DZIEŃ II

 • Jak wspomagać rozwój mowy poprzez wykorzystanie elementów metody terapii ręki?
 • Jak zbadać dominację stronną oraz przeprowadzić badanie w praktyce?
 • Jak pracować z echolalią? – wskazówki praktyczne.
 • Chcę być zrozumianym, czyli jak wykorzystać alternatywne sposoby komunikacji osób z ASD.
 • Jak obserwować zachowania komunikacyjne u osób z autyzmem przy użyciu Arkusza Zachowań Komunikacyjnych?

Dzięki szkoleniu m.in.:

 • nauczysz się obserwować zachowania komunikacyjne osób z ASD,
 • nabędziesz umiejętności rozwijania bazy komunikacyjnej osób z ASD,
 • poznasz podstawowe narzędzia wspomagające proces pracy logopedycznej,
 • dowiesz się, jak poprzez wspierające techniki oddziaływań rozwijać komunikację osób z ASD,
 • dowiesz się, jak dostosować istniejące metody komunikacji alternatynwej do możliwości poszczególnych osób z ASD.

Uczestnik otrzymuje:

 • arkusz badania mowy
 • arkusz badania lateralizacji
 • opis rozwoju umiejętności prelingwalnych na podstawie Monachijskiej Skali Rozwoju Dziecka
 • szczegółowy konspekt szkolenia

Prowadzący:
Terapeuci Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”

Koszt: 600 zł  od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe wraz z arkuszem badania mowy i lateralizacji dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51