Rozwój ruchowy przedszkolaków

jak wpływa na naukę i zachowanie dzieci w przedszkolu?

Termin: 22.11.2014 (sobota), w godz. 09.00 – 15.00

Miejsce: Przedszkole nr 62, Wrocław ul. Stabłowicka 97

Prowadząca: lek. med. dr Małgorzata Brzozowska-Gilewska – lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, psycholog, od 12 lat pracuje z dziećmi z różnorodnymi trudnościami rozwojowymi. Ukończyła wiele szkoleń dotyczących diagnostyki i terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (m.in. diagnostyka metodą Vojty, podstawowy kurs terapii NDT-Bobath, kurs metody Prechtla)

 

Program szkolenia:

Co w rozwoju dzieci przedszkolnych zalicza się do normy rozwojowej a co już nie? Jak rozwój ruchowy wpływa na naukę w przedszkolu? Jak nauczyciel może wspomóc sprawnośd swoich uczniów?

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Podczas warsztatu można będzie poznad proste metody oceny rozwoju ruchowego dzieci w wieku przedszkolnym oraz dowiedzied się, co w tym wieku jest normą a co już nie. Omówiony zostanie wpływ rozwoju ruchowego na naukę i zachowanie dzieci w przedszkolu oraz przedstawione zostaną proste sposoby na poprawę sprawności ruchowej dzieci. Nauczyciel po ukooczeniu szkolenia będzie potrafił ocenid rozwój ruchowy swoich uczniów, rozumiał jego wpływ na ogólny stopieo rozwoju oraz będzie w stanie wspomóc sprawnośd swoich uczniów.

Koszt: 170 zł od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podad nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51