Rytmiczny zwierzyniec

Termin: 04.06.2016 (sobota), w godz. 09.00 – 14.00

Miejsce: Przedszkole nr 62, Wrocław ul. Stabłowicka 97

Prowadząca: mgr Monika Jeszke, ukończyła Szkołę Muzyczną w zakresie fortepianu i rytmiki we Wrocławiu, studiowała kompozycje na Akademii Muzycznej w Katowicach. Od wielu lat prowadzi rytmikę w przedszkolach i żłobkach, uczy gry na pianinie oraz prowadzi warsztaty artystyczne we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka. Tworzy piosenki dla dzieci, tworzy własne choreografie układów przestrzenno-ruchowych.

Program szkolenia:

Szkolenie ma charakter autorski i skierowane jest do osób pracujących z dziećmi w wieku 4-7 lat. Zajęcia polegają na praktycznym wprowadzeniu dzieci do krainy różnych melodii, rytmicznej zabawy tekstem, ruchu do muzyki, gry na instrumentach perkusyjnych oraz zabawy rekwizytem (np. chustką). Umożliwi nam to aktywne słuchanie muzyki ilustrującej zwierzęta oraz takiej, przy której możemy sobie niezależnie od zamierzeń kompozytora sami zwierzęta wyobrazić, a także nawiązanie do odgłosów i sposobu poruszania się zwierząt. Uczestnicy otrzymają materiał muzyczny na płycie CD.

Program:
1. Ćwiczenia i zabawy melodyczno-rytmiczne, kształtujące koncentrację na rytmie oraz przebiegu linii melodycznej, a także refleks przy kontrastowych zmianach wartości rytmicznych i wysokości dźwięków. Dodatkowym atutem zabaw jest rozwijanie aparatu mowy i poprawnego wymawiania tekstu.
2. Nauka 6 układów przestrzenno-ruchowych do utworów muzycznych o zróżnicowanym charakterze i czasie trwania, pobudzających ekspresję ruchową dziecka, kształtujących wyobraźnię przestrzenną i umiejętność skupienia uwagi na przebiegu danego utworu.
3. Wprowadzenie instrumentacji (przy wykorzystaniu dziecięcych instrumentów perkusyjnych) do trzech utworów muzycznych.
4. Twórcza improwizacja uczestników szkolenia, w oparciu o zaproponowany fragment muzyczny.

Prosimy o przybycie w wygodnym, nie krępującym ruchów stroju i miękkim obuwiu zmiennym lub skarpetkach.

Koszt: 150 zł  od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników wraz z materiałem muzycznym na płycie CD.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51