Skuteczne metody logopedyczne w wybranych problemach dyslalii

ROTACYZM, KAPPACYZM, GAMMACYZM, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, BRAK ARTYKULACJI GŁOSEK [T, D], SUBSTYTUCJA WYBRANYCH SAMOGŁOSEK USTNYCH

Prowadząca: dr Iwona Michalak-Widera

Termin: 26.10.2019 w godz. 9.00-15.00

Miejsce: Wrocław

Program szkolenia:

  1. Rotacyzm – metody wywołania głoski oraz oddziaływanie krok po kroku.
  2. Kappacyzm i gammacyzm – ćwiczenia przygotowujące i metody wywołania głosek.
  3. Ubezdźwięcznianie – terapia logopedyczna dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.
  4. Postępowanie logopedyczne z dziećmi niewypowiadającymi głosek [t, d].
  5. Program terapii dzieci zastępujących głoskę [e] głoską [a] oraz głoskę [y] głoską [e].

Koszt: 350 zł od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51