Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów

Prowadząca: prof UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

Program szkolenia:
1. Niedostatki trójfazowego postępowania terapeutycznego w przypadku dyslalii.
2. Mity na temat dyslalii.
3. Fonem a głoska.
4. Od krzyku do głoski w wyrazie niosącym znaczenie.
5. Biomechaniczna baza artykulacji. Prototypy biomechniczne czynności prymarnych.
6. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych a system fonetyczno-fonologiczny języka polskiego.
7. Diagnoza zaburzeń realizacji fonemów.
– Podział na substytucje i deformacje – pozór prostoty czy ograniczenie?
– Analityczno-fonetyczna metoda badania realizacji fonemów.
8. Główne przyczyny nienormatywnej realizacji fonemów i patomechanizm najczęstszych zaburzeń realizacji fonemów.
9. Usprawnianie realizacji fonemów jako procedura postępowania logopedycznego.
– Procedura a metoda i strategia.
– Podstawy terapii zaburzeń realizacji fonemów w ujęciu strategicznym.
– Wywoływanie głosek – termin metaforyczny czy dosłowny?
– Analityczna i syntetyczna metoda wywoływania głosek.
10. Strategiczne podejście usprawniania realizacji fonemów jako szansa dla uwzględniania możliwości pacjenta.
11. Kroki, metody i strategie usprawniania realizacji fonemów.
– Konstruowanie przedpola artykulacji.
– Wybór sekwencji terapii głosek: rozwojowej lub terapeutycznej.
– Przygotowanie do usprawniania realizacji fonemu z wykorzystaniem strategii warunków progowych.
– Wywoływanie głoski, w tym wybór ramy i metody wywoływania głoski.
– Aktywizacja głoski w większej strukturze.
– Polaryzacja głoski.
– Wprowadzanie głoski do mowy potocznej.

Metody: wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, film.

Uwaga! Uczestnicy powinni mieć ze sobą lusterko.

Termin: 11-12.03.2016, w godz. sobota 9.00-16.00, niedziela 9.00-15.30
liczba godzin: 18 dydaktycznych.

Koszt: 450 zł

Kontakt i zapisy: e-mail: kontakt@familandia.pl, tel. 695 745 135