Stymulowanie mowy i myślenia. Grupowe zabawy logopedyczne.

Termin: 24.05.2020 w godz. 09.00-13.00
Miejsce: Zespół Szkół nr 18, ul. Młodych Techników 58, Wrocław

Na warsztacie zostaną zaprezentowane zabawy, których celem jest wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Przedstawione zabawy będą miały zróżnicowany poziom trudności, tak, aby można je było wykorzystać na zajęciach z różnymi grupami wiekowymi oraz w pracy indywidualnej. Zapraszamy nauczycieli, logopedów, pedagogów i psychologów.

Program:

1. Cel logopedycznych zajęć grupowych. Jak tworzyć wspólny mianownik dla zróżnicowanych grup.
2. Trening uwagi – przykłady własne, tworzenie bazy ćwiczeń poprawiających koncentrację i wydłużających zdolność do dzielenia uwagi z drugą osobą.
3. Doskonalenie umiejętności naśladowania od motoryki dużej do motoryki małej i pracy narządów artykulacyjnych.
4. Uwaga, rozumienie i pamięć słuchowa. Od zabawy ze słowem, do rozumienia dłuższych tekstów.
5. Doskonalenie spostrzegania wzrokowego i ćwiczenia pamięci wzrokowej jako umiejętności wspierających rozumienie.
6. Kształtowanie pozytywnego obrazu siebie.
7. Budowanie relacji w grupie.
8. Rozwój kompetencji językowej i komunikacyjnej ( Ćwiczenia budowania wypowiedzi adekwatnych do wieku i możliwości grupy, modelowanie zdań, poszerzanie słownictwa).

Prowadząca: ​ mgr Agata Gładowicz- Bojarska – neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej. Od 15 lat pracuje jako logopeda w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie. Inicjatorka i prowadząca spotkania edukacyjne dla rodziców i nauczycieli. Autorka/współautorka warsztatów „Kiedy do logopedy”, „W co się bawić?” , „Dorosły wobec dziecięcej zabawy” oraz „Stymulowanie rozwoju mowy dziecka”. Prowadzi szkolenia dla logopedów z zakresu wywoływania głosek oraz opóźnionego rozwoju mowy. Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Nauczyciel akademicki – prowadzi zajęcia ze studentami w ramach podyplomowych studiów logopedycznych.

Koszt: 200 zł – W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników. 

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl  (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51