Superwizja dla Nauczycieli, Psychologów i Pedagogów szkolnych

Zapraszamy Państwa na cykl spotkań

Grupy superwizyjnej dla psychologów szkolnych, pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców.

Miejsce:
Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław

Czas trwania kursu: 7 zajęć warsztatowych (4 godziny dydaktyczne) od godz. 16.30 do 20.00
w terminach: 18.11.2019; 9.12.2019; 20.01.2020; 24.02.2020; 16.03.2020; 20.04.2020; 18.05.2020.
Na proponowany wcześniej kurs organizowany przez Uniwersytet Wrocławski nie uzbierała się wystarczająca ilość chętnych (15 osób), dlatego postanowiliśmy z prof. Wiktorem Żłobickim zrealizować spotkania dla mniejszej grupy. Spotkania będą odbywały się na Wydziale Pedagogiki UW, organizatorem jest Stowarzyszenie. Koszt pojedynczego spotkania to 70 zł.

Opis kursu:

W wypełnianiu skomplikowanej roli zawodowej pedagoga, psychologa szkolnego, wychowawcy nie brakuje sytuacji trudnych. Jedną ze skutecznych form doskonalenia kompetencji zawodowych i osobistych jest superwizja, będąca w istocie procesem pogłębiania poznawania siebie w kontekście pełnionej roli zawodowej. Proces poznania siebie celnie ujął Janusz Korczak: „Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków. Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić.”

Uczestnictwo w superwizji może być nie tylko okazją do poszukiwania rozwiązań problemów zawodowych, ale także służyć pogłębianiu samoświadomości własnego życia osobistego i rodzinnego. Celem relacji superwizyjnej jest więc zarówno dobrostan wychowanków-uczniów, jak i pedagoga, psychologa szkolnego, wychowawcy. Spotkania poświęcone będą wsparciu rozwoju osobistego i zawodowego z wykorzystaniem psychodramy. Podczas superwizji przyglądać się będziemy trudnym sytuacjom wychowawczym w szkole, przedstawionym przez uczestników.

Uczestnictwo w warsztatach superwizyjnych:
– ułatwia pełniejsze rozpoznanie osobistych zasobów i ograniczeń w relacji pomagania;
– sprzyja głębszej analizie etycznych aspektów udzielania wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz własnej relacji z uczniami-wychowankami, ich rodzicami i nauczycielami;
– rozwija niezbędne w pracy tzw. „kompetencje miękkie”;
– zapobiega wypaleniu zawodowemu.

Koszt: 70 zł za jedno spotkanie. Całość: 7 spotkań raz w miesiącu od listopada 2019 do maja 2020.

Prowadzący:
dr hab. prof. UWr Wiktor Żłobicki – pedagog, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki,
mgr Agnieszka Helwing-Brodala – pedagog, psychoterapeuta

Zapisy: szkolenia@familandia.pl

Z A P R A S Z A M Y 🙂