Sygmatyzm i rotacyzm – podejście mioterapeutyczne

Zapraszamy na nowe szkolenie już w marcu!
SYGMATYZM I ROTACYZM – PODEJŚCIE MIOTERAPEUTYCZNE
Prowadząca: Katarzyna Kozłowska

Termin: 02.03.2024 w godz. 10.00-18.00
Miejsce: Wrocław
Koszt: 550 zł
Zapisy: szkolenia@familandia.pl

Plan szkolenia:
Sygmatyzm
1. Diagnoza pacjenta pod kątem zaburzeń miofunkcjonalnych i dyslalii.
2. Wzorce i ich odbicie w artykulacji. Dlaczego najpierw funkcja, a potem głoska?
3. Oddychanie, PSW, PSJ, połykanie, PSŻ.
4. Co to jest ten sygmatyzm?
5. Norma a patologia.
6. Przyczyny sygmatyzmu.
7. Analiza materiału filmowego.
8. Diagnoza i terapia sygmatyzmu interdentalnego – praktyczne wskazówki.
9. Seplenienie boczne – diagnoza .
10. Terapia sygmatyzmu lateralnaego – metoda MOTYLA i kroki według Joanny Kwasiborskiej.
11. Sygmatyzm dorsalny – diagnoza i prezentacja ćwiczeń.
12. Omówienie materiału filmowego.

Rotacyzm
1. Przyczyny braku głoski R.
2. Norma a patologia (wiek dziecka; substytucja, deformacja).
3. Rodzaje nienormatywnej realizacji głoski.
4. Zasoby pacjenta i warunki progowe: praca nad funkcjami.
5. Usprawnienie języka – ćwiczenia.
6. Metody i etapy pracy nad głoską.
7. Zastosowanie rerka; elektrostymulacja.
8. Wibracje i co dalej – jak skracać długie R?
9. Omówienie materiału filmowego
10. Pomoce przydatne w terapii.