Symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania

Termin: 24.09.2022 (sobota)
w godz. 10.00 – 15.00

Miejsce: Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu, ul. Młodych Techników 58

Prowadząca:

Dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek prof. UP jest filologiem polskim i logopedą, pracownikiem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. W Centrum Metody Krakowskiej prowadzi terapię dzieci z różnorodnymi zaburzeniami komunikacji językowej: z alalią, afazją dziecięcą, autystycznych, z zespołem Aspergera, niesłyszących, zagrożonych dysleksją i dyslektycznych. W badaniach naukowych koncentruje się na problematyce związanej z budowaniem systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Jest autorką wielu artykułów i dwóch monografii Emocje w wypowiedziach uczniów niesłyszących (2011), Programowanie języka w terapii logopedycznej (na przykładzie rozwoju języka dzieci niesłyszących) (2017), pomocy logopedycznych oraz współautorką podręcznika i ćwiczeń do języka polskiego dla dzieci niesłyszących.

Program szkolenia:

  1. Podstawy teoretyczne Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®
  1. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®:

– Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek

– Nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dźwiękonaśladowczych

– Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania sylab otwartych

– Nauka globalnego rozpoznawania wyrazów

– Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów

– Czytanie sylab zamkniętych

– Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych

– Samodzielne czytanie tekstów

– Zasada: POWTARZANIE, ROZUMIENIE, NAZYWANIE

  1. Omówienie ćwiczeń ogólnorozwojowych wspierających naukę czytania

Koszt: 400 zł  od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl  (w tytule proszę podać nazwę szkolenia)