Symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania J. Cieszyńskiej – Moje Sylabki

Po raz pierwszy mamy zaszczyt przedstawić Państwu metodę krakowską we Wrocławiu!

Warsztaty koncentrują się na omawianiu poszczególnych umiejętności ogólnorozwojowych dziecka uczącego się czytać oraz prezentacji założeń, na których opiera się metoda symultaniczno-sekwencyjna. Wszystkie ćwiczenia są wyjaśniane na filmach lub praktycznym układaniu zadań przez uczestników.

Program szkolenia:

Część 1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe a metoda symultaniczno-sekwencyjna
Omawiana jest analiza i synteza wzrokowa, ćwiczenia operacji myślowych (układanie sekwencji, pamięć symultaniczna i sekwencyjna, myślenie przyczynowo -skutkowe umiejętność przeprowadzania klasyfikacji na materiale tematycznym i atematycznym), grafomotoryka, koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Część 2. Metoda symultaniczno-sekwencyjna

Omawiane są szczegółowo procedury wykorzystywane na poszczególnych etapach nauki czytania (wprowadzanie poszczególnych sylab, wyrazów; procedura powtarzanie, rozumienie, nazywanie; sposób przechodzenia od czytania globalnego do sekwencyjnego; zasady tworzenia zdań i tekstów). Warsztaty opierają się na wykonywaniu ćwiczeń przez uczestników oraz prezentacji i omawianiu filmów.

Adresaci: nauczyciele przedszkoli oraz nauczania początkowego, pedagodzy, logopedzi, psycholodzy, studenci.

Prowadząca: mgr Marta Kuchnik – neurologopeda, ukończyła 5-letnie studia magisterskie dzienne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (logopedia) oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim (neurologopedia), uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych z dziedziny logopedii, prowadzi szkolenia metody krakowskiej prof. J. Cieszyńskiej w całym kraju, prowadzi własną praktykę logopedyczną.

Termin: 11.10.2013 w godz. 15.00-19.00
Miejsce: Sektor 3 we Wrocławiu, ul. Legnicka 65
Cena: 250 zł od osoby. W cenę wliczone są: przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy – e-mail: szkolenia@familandia.pl lub pod nr tel. 695-745-135