Szkolenia 2022

Już we wrześniu będziemy gościć wspaniałą trenerkę Magdalenę Wasilewską z Torunia na szkoleniu
Metoda Batti Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – część 1, 2 i 3

ZAPRASZAMY LOGOPEDÓW i NEUROLOGOPEDÓW NA SZKOLENIA:

Symultaniczno-Sekwencyjna nauka czytania
23.09.2022 w godz. 14.00-19.00
Prowadząca: Dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek prof. UP

Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
24.09.2022 w godz. 09.00-14.00
Prowadząca: Dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek prof. UP

Diagnoza i programowanie terapii komunikacji dzieci niewerbalnych i werbalnych z ASD
15.10.2022 w godz. 09.00-16.00
Prowadząca: mgr Magdalena Tarnawska

Zespół Aspergera – praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą
16.10.2022 w godz. 09.00-15.30
Prowadząca: mgr Magdalena Tarnawska

Zaburzenia mowy a centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego CAPD/APD
19.11.2022, w godz. 09.00-17.00
Prowadząca: mgr Magdalena Mazur

oraz na szkolenia z Wydawnictwa Komlogo – u nas w niższej cenie!
oferta dotyczy szkoleń: KORP, KORP PT, KOLD, KOLD PT, KOZE

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NAUCZYCIELI, PSYCHOLOGÓW i PEDAGOGÓW SZKOLNYCH NA NASZE WEBINARY: