Teoria umysłu – jak uczyć dzieci ze spektrum autyzmu czytania umysłu.

PROPOZYCJE ZABAW I ĆWICZEŃ.

Termin: 11.10.2018, w godz. 16.00-19.00

Miejsce: Wrocław

Teoria umysłu (proces czytania w umyśle) to zdolność jednostki do rozumienia stanów
umysłowych innych ludzi w celu przewidywania ich zachowań. Osobom z cechami ze
spektrum autyzmu dużą trudność sprawia rozumienie stanów mentalnych innych osób,
takich jak: ich przekonania, emocje, intencje i pragnienia. Nie rozumieją myśli i uczuć innych
osób, szczególnie jeśli są to stany odmienne od ich własnych, aktualnie przeżywanych.
Stanowi to dla nich poważny problem w komunikacji z innymi ludźmi.
Istnieje możliwość uczenia myślenia dzieci i dorosłych z cechami ze spektrum autyzmu o
stanach umysłowych innych osób. Rozwój teorii umysłu można osiągnąć za pomocą
działań edukacyjnych i terapeutycznych. Podczas warsztatów zostaną przedstawione zarówno
terapeutyczne jak i praktyczne aspekty pracy w tym aspekcie.
Uczestnicy warsztatów dowiedzą się:
– jak funkcjonują dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w sferze społecznej i
komunikacyjnej (ślepota umysłu),
– do czego służy czytanie umysłu,
– jak można uczyć czytania umysłu (nauczanie o emocjach, nauczanie o stanach wiedzy,
zabawa w udawanie),
oraz poznają ćwiczenia i zabawy , które stymulują rozwój teorii umysłu.

Prowadząca: mgr Agata Rudzińska-Zigouraspedagog specjalny z 20-letnim stażem pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i problemami edukacyjnymi. Nauczyciel dyplomowany. Obecnie nauczycielka przedszkola specjalnego, w którym wprowadziła innowację pedagogiczną w postaci metody Marii Montesorii w pracy z dziećmi upośledzonymi.

Koszt: 120 zł  od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników wraz z scenariuszami zajęć.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51