Teoria umysłu – jak uczyć dzieci ze spektrum autyzmu czytania umysłu.

PROPOZYCJE ZABAW I ĆWICZEŃ.

Termin: 22.04.2021 (czwartek), w godz. 18.00-20.00

Miejsce: ONLINE na platformie ZOOM

Teoria umysłu (proces czytania w umyśle) to zdolność jednostki do rozumienia stanów umysłowych innych ludzi w celu przewidywania ich zachowań. Osobom z cechami ze spektrum autyzmu dużą trudność sprawia rozumienie stanów mentalnych innych osób, takich jak: ich przekonania, emocje, intencje i pragnienia. Nie rozumieją myśli i uczuć innych osób, szczególnie jeśli są to stany odmienne od ich własnych, aktualnie przeżywanych. Stanowi to dla nich poważny problem w komunikacji z innymi ludźmi. Istnieje możliwość uczenia myślenia dzieci i dorosłych z cechami ze spektrum autyzmu o stanach umysłowych innych osób. Rozwój teorii umysłu można osiągnąć za pomocą działań edukacyjnych i terapeutycznych. Podczas warsztatów zostaną przedstawione zarówno
terapeutyczne jak i praktyczne aspekty pracy w tym aspekcie.

Warsztat skierowany jest dla specjalistów (nauczycieli, logopedów, psychologów i pedagogów szkolnych) i rodziców dzieci ze spektrum autyzmu.

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się:
– jak funkcjonują dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w sferze społecznej i komunikacyjnej (ślepota umysłu),
– do czego służy czytanie umysłu,
– jak można uczyć czytania umysłu (nauczanie o emocjach, nauczanie o stanach wiedzy, zabawa w udawanie),
oraz poznają ćwiczenia i zabawy , które stymulują rozwój teorii umysłu.

Prowadząca: mgr Agata Rudzińska-Zigouraspedagog specjalny z 20-letnim stażem pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i problemami edukacyjnymi. Nauczyciel dyplomowany. Obecnie nauczycielka przedszkola specjalnego, w którym wprowadziła innowację pedagogiczną w postaci metody Marii Montessorii w pracy z dziećmi upośledzonymi.

Koszt: 100 zł  od osoby. W cenę wliczone są  zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników wraz ze scenariuszami zajęć.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51