Trudny rodzic – jak z nim współpracować

Termin: 17.11.2018 (sobota), w godz.: 09.00 – 14.00

Miejsce: Wrocław

Prowadząca: mgr Marzena Tkocz – pedagog, wykładowca, koordynator Zespołu Pedagogów Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, doradca rodzinny, wieloletni kierownik Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych dla Nauczycieli Przedszkoli i Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej w CEN UWr., autorka programów edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców realizowanych w formie dialogowo- warsztatowej na spotkaniach z rodzicami, nauczycielami w przedszkolach, szkołach.

Program szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy w codziennej pracy spotykając się z uczniami oraz ich rodzicami, mogą napotykać trudności w kontakcie z rodzicami swoich podopiecznych. W kontaktach tych mogą być naruszane ich granice oraz normy osobiste. Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznych umiejętności w skutecznym radzeniu sobie podczas spotkań z rodzicami, którzy mogą przejawiać różne postawy, w tym o charakterze agresywnym, ignorującym czy roszczeniowym.

Program:

  1. Postrzeganie szkoły i nauczycieli przez rodziców.
  2. Relacje z rodzicami w ocenie nauczycieli.
  3. Kiedy nauczyciel staje się w oczach rodzica autorytetem.
  4. Postawy i zachowania rodziców utrudniające współpracę z nauczycielami.
  5. Postawy i zachowania nauczyciela zachęcające i zniechęcające rodziców do kontaktu.

Koszt: 150 zł  od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl  (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51