Uszkodzenie narządu słuchu – diagnoza i terapia logopedyczna

Termin: 13.10.2019, 8h dydaktycznych, w godz. 09.00-16.30
Miejsce: Zespół Szkół nr 18, ul. Młodych Techników 58

Program szkolenia:
1. Narząd słuchu – anatomia i fizjologia/
2. Rozwój funkcji słuchowych. Deprywacja słuchowa.
3. Etiologie uszkodzeń narządu słuchu.
4. Charakterystyka obiektywnych i subiektywnych badań słuchu.
5. Typologie uszkodzeń narządu słuchu: aspekt medyczny i logopedyczny.
6. Wywiad surdologopedyczny.
7. Funkcjonalna diagnoza surdologopedyczna. Narzędzia diagnostyczne.
8. Rozwój mowy i zaburzenia mowy u dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu.
9. Metody i strategie w terapii dzieci z uszkodzeniami słuchu. Wychowanie słuchowo-językowe a trening słuchowy.
10. Komunikacja alternatywna i wspomagająca.
11. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej. Założenia teoretyczne metody i implikacje terapeutyczne.
12. Uszkodzenia jednostronne i ich konsekwencje w rozwoju językowym.
13. Karta Oceny Zachowań Komunikacyjnych (KOZK) i Karta Samooceny Umiejętności Komunikacyjnych (KSUK).
14. (C)APD – kryteria diagnostyczne, charakterystyka zaburzenia, wybrane metody terapii.
15. Specjalne potrzeby edukacyjno-terapeutyczne. Konstruowanie programów terapeutycznych.
16. Przedstawienie wybranych pomocy logopedycznych i materiałów dydaktycznych.
17. Dyskusja.

Prowadząca: mgr Agnieszka Dziedzic – z wykształcenia i zamiłowania pedagog specjalny i logopeda-audiolog. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Pedagogiki KUL. Członek Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów oraz Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL. Uczestniczyła w 6-miesięcznym stażu naukowo-dydaktycznym w Poliklinice SUVAG w Zagrzebiu. W trakcie stażu poznała założenia teoretyczne metody oraz jej praktyczny wymiar w terapii osób z zaburzeniami słuchu i mowy. Prowadzi zajęcia logopedyczne oraz zajęcia WWRDz wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji.  Zajmuje się problematyką odpowiedzialności w edukacji osób z uszkodzeniami narządu słuchu.

Koszt: 350 zł od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51