Wczesna diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt

NOWE PODEJŚCIE

Prowadząca:
Dr n. o zdrowiu Mira Rządzka

Termin: 23- 24.11.2019 
Czas trwania: 16. h dyd. 9.00-18.00, 9.00-15.00 
Miejsce: ADR Dinudis Centrum Szkoleniowe, ul. Pilczycka 163, Wrocław

Opis szkolenia:
1. Warunki normatywnego rozwoju odruchów i funkcji oralnych
– okres prenatalny
– przebieg porodu
– metody oceny noworodka.
2. Diagnoza uwarunkowań anatomicznych układu oralnego noworodka:
– elementy anatomii układu oralnego, biorącego udział w poborze pokarmu
– skale oceny ankyloglossii.
3. Diagnoza uwarunkowań fizjologicznych ( pozycja spoczynkowa aparatu oralnego, oddychania, poboru pokarmu: fizjologia ssania i połykania).
4. Normatywne odruchowe reakcje oralne (PNR-y) noworodka i niemowlęcia
– ocena normatywnych PNR-ów
– ontogeneza umiejętności pokarmowych.
5. Najczęściej spotykane zaburzenia odruchowych reakcji oralnych: ocena momentów strategicznych – propozycja własna.
6. Mioterapia w stymulacji zaburzonych funkcji pokarmowych- propozycja własna. Dobór stymulacji do problemu dziecka. Formułowanie diagnozy i programu stymulacji.

Koszt: 650 zł od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51