Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt

Prowadząca: Dr n. o zdrowiu Mira Rządzka

Program szkolenia:

1. Cele i pojęcia wczesnej interwencji
2. Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój dziecka od poczęcia:
– czynniki endo- i egzogenne; istota wywiadu
– rozwój odruchowych reakcji oralnych (PNR) w okresie prenatalnym

3. Warunki okołoporodowe:
– poród: norma i patologia
– metody diagnostyczne noworodka

4. Badanie oralnych warunków anatomicznych noworodka i niemowlęcia
5. Diagnoza PNR: norma i patologia, momenty strategiczne – propozycja własna
6. Znaczenie mechanizmów kompensacyjnych w odruchowych reakcjach oralnych na
podst. własnych badań własnych
7. Omówienie innych metod diagnostycznych, adekwatnych do oceny rozwoju mowy dziecka:
– zasady badania mowy wczesnodziecięcej i dg wieku rozumienia mowy
wg Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej wg. T.
Hellbruge i Lajosi

8. Rozwój mowy od urodzenia do 12 m. ż. :
– dojrzewanie odruchów istotnych dla rozwoju mowy
– formy aktywności prewerbalnej
– rozwój fonacji pozytywnej
– karmienie naturalne i zasady karmienia terapeutycznego
– kalendarz funkcji pokarmowych

9. Wczesna stymulacja sfery oralnej u noworodków i niemowląt w przypadku zaburzeń oralnych- propozycja własna (omówienie materiałów filmowych, formułowanie pisemnej diagnozy oraz programów terapii).

Termin: 16.11.2019 w godz. 9.00-17.30 (10h dydaktycznych)

Koszt: 460 zł od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51