Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 rż. Część I

PRAKTYKA BEZ TEORII

Termin: 15.12.2018 w godz. 08.30-16.30

NOWY TERMIN: 24.02.2019 w godz. 8.30-16.30

Miejsce: Zespół Szkół nr 18, ul. Młodych Techników 58 we Wrocławiu

Kurs przeznaczony jest dla osób, które dopiero zaczynają bądź zaczną pracę z małym dzieckiem do trzeciego roku życia oraz dla osób, które chcą urozmaicić dotychczasowy warsztat pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak w holistyczny sposób prowadzić terapię, czyli uwzględniając wszystkie potrzeby poznawcze i zmysły dziecka, jak stymulować rozwój mowy, jak radzić sobie z obniżonym napięciem okolicy orofacjalnej, jak pracować głosem aby był on narzędziem terapii małych dzieci, jak włączać w terapię muzykę, wierszyki, rytmy itp. Kurs przede wszystkim rozszerza horyzonty i daje odpowiedź na pytanie: „Co logopeda przez godzinę spotkania może/powinien robić z tak małym dzieckiem?”. Prezentuję również bardzo dużo książek, zabawek i pomocy, które urozmaicą naszą terapię. Jednym z elementów kursu jest analiza filmów przedstawiających pracę z dzieckiem oraz jego możliwości rozwojowe.

Program:
1. Pierwsze spotkanie
2. Ramowy plan spotkania
3. Praca głosem
4. Wychowanie słuchowe
5. Zabawy logorytmiczne
6. Percepcja słuchowa
7. Ćwiczenia oddechowe, otwarta buzia
8. Ćwiczenia buzi i języka
9. Picie, jedzenie
10. Dotyk
11. Zabawy samogłoskowe i sylabowe w pierwszym roku życia – wprowadzenie
12. Kursy i szkolenia, metody pracy
13. Uwagi dodatkowe

Prowadząca: mgr Karolina Kuna – ukończyła pięcioletnie (jednolite) studia magisterskie na APS na kierunku: „Pedagogika Specjalna”, specjalność: „Logopedia”, dwuletnie studium pomaturalne na kierunku: „Protetyk słuchu” oraz dwuletnie studia podyplomowe na APS na kierunku: „Wczesna interwencja. Pomoc dziecku i rodzinie”. Przez wiele lat pracowała jako protetyk słuchu i logopeda w placówkach państwowych, prywatnych oraz w programie „Dźwięki marzeń”. Od 2013 r. pracuje już tylko jako logopeda. Jest autorką książki: „Ćwiczenia słownikowe: związki frazeologiczne, synonimy, antonimy” oraz kursów: „ Badania słuchu w pracy logopedy”, „Wczesna interwencja logopedyczna dziecka do 3 r ż. Praktyka bez teorii cz.1 oraz 2.”, „Logopedia dla rodziców cz. 1 oraz 2.”
UWAGA: Szkolenia nt. Wczesnej interwencji logopedycznnej I i II część są od siebie niezależne, to znaczy, że można przyjść na nie w dowolnej kolejności.

Koszt: 300 zł  od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl  (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51