Work-Life Balance – zachowaj harmonię w życiu!

Work-Life Balance to stan optymalnego połączenia aktywności zawodowej i pozazawodowej. Równowaga zmniejsza poczucie frustracji w zamian dając poczucie szczęścia, zwiększa efektywność podejmowanych działań, daje motywację oraz zapobiega wypaleniu zawodowemu.

Warsztat adresowany jest dla nauczycieli, którzy starają się godzić wiele ról i obowiązków oraz pragną jednocześnie odnieść sukces w każdej z nich. Celem jest nabycie kompetencji w zakresie świadomego zarządzania sobą w sferze zawodowej i osobistej poprzez zrozumienie własnych celów, potrzeb i wartości, odkrycie własnego potencjału i opracowanie indywidualnej strategii jego wykorzystania oraz budowanie pozytywnego nastawienia do codzienności.

Tematyka warsztatu:

  • konteksty godzenia życia osobistego i zawodowego
  • modele współczesnych karier
  • diagnoza obszarów przestrzeni życia
  • identyfikacja sfery osobistej i zawodowej
  • priorytety i cele życiowe
  • pierwsze kroki ku równowadze – jak przywrócić work-life balance?

Prowadzenie: dr Violetta Drabik – Podgórna, adiunkt w Zakładzie Poradoznawstwa Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Doradca zawodu, trener, coach ICC. Autorka książki Innowacja edukacyjna w poradnictwie zawodowym. Aplikacja rozwiązań francuskich (2005), redaktorka Poradnictwo między etyka a techniką (2007) oraz współredaktorka Poradnictwo w kulturze indywidualizmu (2010). W swoich pracach podejmuje problematykę współczesnego poradnictwa kariery oraz analizuje sytuację doradczą z perspektywy etycznej. Organizatorka i współorganizatorka konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim.

Termin: 14.11.2012, w godz. 16.00 – 19.00
Miejsce: Przedszkole nr 62, Wrocław ul. Stabłowicka 97
Koszt: 100 zł od osoby
Zapisy: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę wpisać nazwę szkolenia)
Kontakt: 503 413 851

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie należności za udział w szkoleniu najpóźniej do  31.10.2012 na konto Stowarzyszenia. Numer konta prześlemy e-mailowo potwierdzając przyjęcie zgłoszenia. Prosimy o dodatkową informację: adres i NIP placówki /firmy, jeśli potrzebny jest rachunek.