Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej

Termin: 09-10.12.2017, w godz. sobota: 9.00 – 16.00, niedziela: 9.00 – 13.00

Miejsce: Przedszkole nr 62 we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 97

Prowadząca:

mgr Agnieszka Dziedzic – z wykształcenia i zamiłowania pedagog specjalny i logopeda-audiolog. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Pedagogiki KUL. Członek Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów oraz Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL. Uczestniczyła w 6-miesięcznym stażu naukowo-dydaktycznym w Poliklinice SUVAG w Zagrzebiu. W trakcie stażu poznała założenia teoretyczne metody oraz jej praktyczny wymiar w terapii osób z zaburzeniami słuchu i mowy. Prowadzi zajęcia logopedyczne oraz zajęcia WWRDz wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji.  Zajmuje się problematyką odpowiedzialności w edukacji osób z uszkodzeniami narządu słuchu.

Program szkolenia:

1. Biogram Petara Guberiny.

2. Założenia systemu audio-globalno-wizualno-strukturalnego.

3. Założenia metody werbo-tonalnej. Znaczenie prozodii w terapii słuchu i mowy.

4. Aparaty i sprzęt stosowany w terapii.

5. Poliklinika SUVAG – charakterystyka funkcjonowania placówki.

6. Rytm fonetyczny – propozycje ćwiczeń (ruchowe stymulacje i muzyczne stymulacje) – wszystkie samogłoski i większość spółgłosek.

7. Propozycje ćwiczeń z zakresu rytmu muzycznego z wykorzystaniem piktogramów.

8. Propozycje ćwiczeń grupowych z wykorzystaniem elementów metody VT

 

Koszt: 380 zł. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników. Uczestnicy otrzymują zestaw pomocy dydaktycznych w formie elektronicznej (na dysku Google), szkolenie ma charakter warsztatowy.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl  (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51