Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej

Termin: 11-12.10.2019, 12h dydaktycznych – w piątek w godz. 16.30-20.00, w sobotę w godz. 09.00-16.30
Miejsce: Zespół Szkół nr 18, ul. Młodych Techników 58, Wrocław

Prowadząca:

mgr Agnieszka Dziedzic – z wykształcenia i zamiłowania pedagog specjalny i logopeda-audiolog. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Pedagogiki KUL. Członek Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów oraz Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL. Uczestniczyła w 6-miesięcznym stażu naukowo-dydaktycznym w Poliklinice SUVAG w Zagrzebiu. W trakcie stażu poznała założenia teoretyczne metody oraz jej praktyczny wymiar w terapii osób z zaburzeniami słuchu i mowy. Prowadzi zajęcia logopedyczne oraz zajęcia WWRDz wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji.  Zajmuje się problematyką odpowiedzialności w edukacji osób z uszkodzeniami narządu słuchu.

OPIS SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w terapii zaburzeń mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej. Zaprezentowane propozycje ćwiczeń indywidualnych i grupowych umożliwią Uczestnikom stosowanie elementów metody werbo-tonalnej w praktyce terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Praktyczne wskazówki dotyczące pracy z dziećmi i ich rodziną stanowi istotny element w interdyscyplinarnym procesie diagnostyczno-terapeutycznym.

Program szkolenia:

1. Biogram Petara Guberiny.

2. Założenia systemu audio-globalno-wizualno-strukturalnego.

3. Założenia metody werbo-tonalnej. Znaczenie prozodii w terapii słuchu i mowy.

4. Sprzęt elektroakustyczny stosowany w terapii.

5. Poliklinika SUVAG – charakterystyka funkcjonowania placówki. Strategie terapeutyczne.

6. Rytm fonetyczny – propozycje ćwiczeń (ruchowe stymulacje i muzyczne stymulacje) – wszystkie samogłoski i większość spółgłosek.

7. Wykorzystanie piktogramów w zajęciach logorytmicznych.

8. Prezentacja wybranych pomocy i materiałów dydaktycznych.
9. Podsumowanie. Dyskusja.

Koszt: 450 zł. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników. Uczestnicy otrzymują zestaw pomocy dydaktycznych w formie elektronicznej (na dysku Google), szkolenie ma charakter warsztatowy. Przed szkoleniem prowadząca przesyła również listę pomocy, które będą przydatne podczas szkolenia.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl  (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51