Wychowanie przez dialog

Termin:  14.05.2013, w godz.: 16.00 – 19.00
Miejsce
:  Przedszkole nr 62, ul. Stabłowicka 97
Prowadząca: mgr Marzena Tkocz – pedagog, wykładowca, koordynator Zespołu Pedagogów Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, doradca rodzinny, wieloletni kierownik Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych dla Nauczycieli Przedszkoli i Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej w CEN UWr., autorka programów edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców realizowanych w formie dialogowo- warsztatowej na spotkaniach z rodzicami, nauczycielami w przedszkolach, szkołach.

Program szkolenia:

  1. Czy każda rozmowa z uczniem jest dialogiem?
  2. Co wpływa na  styl komunikowania się z uczniem?
  3. Dlaczego warto podjąć wysiłek uczenia się dialogu?
  4. Co zniechęca,  a co zachęca ucznia do rozmowy z nauczycielem?
  5. Jak rozwijać wybrane umiejętności komunikacji z uczniem (w tym słuchania i wyrażania własnych potrzeb)?

Koszt: 100 zł od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.
Zapisy  i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135