Zabawy melodyczno-rytmiczne z użyciem wstążki

Termin: 12.12.2015 (sobota), w godz. 09.00 – 13.00

Miejsce: Przedszkole nr 62, Wrocław ul. Stabłowicka 97

Prowadząca: mgr Monika Jeszke, ukończyła Szkołę Muzyczną w zakresie fortepianu i rytmiki we Wrocławiu, studiowała kompozycje na Akademii Muzycznej w Katowicach. Od wielu lat prowadzi rytmikę w przedszkolach i żłobkach, uczy gry na pianinie oraz prowadzi warsztaty artystyczne we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka. Tworzy piosenki dla dzieci, tworzy własne choreografie układów przestrzenno-ruchowych.

Program szkolenia:

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych i jest przeznaczone głównie dla nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym. Uczestnicy wezmą aktywny udział w proponowanych ćwiczeniach. Celem szkolenia jest zaprezentowanie w jaki sposób można słuchać z dziećmi muzyki w sposób aktywny, z wykorzystaniem rekwizytu, jakim jest wstążka animacyjna, a także w jaki sposób pobudzać dzieci do swobodnej, twórczej improwizacji głosem i ruchem ciała.

W programie :

  1. Muzyczne przywitanie z użyciem wstążki animacyjnej.
  2. Przygotowanie własnej wstążki animacyjnej.
  3. Rozgrzewka. Przygotowanie ciała do swobodnej ekspresji ruchowej.
  4. Wykorzystanie wstążki animacyjnej przy udziale głosu:
    – zaproponowanie krótkich śpiewanek, w których ruch wstążki podkreśla kształt linii melodycznej;
    – wykonywanie krótkich motywów rytmicznych, w których ruch wstążki obrazuje wartości rytmiczne długie, krótkie;
  5. Wykorzystanie wstążki animacyjnej podczas interpretacji ruchowej trzech fragmentów muzycznych- tworzenie układów choreograficznych. W trakcie szkolenia obowiązuje luźny wygodny strój. Każdy uczestnik otrzyma wykorzystywany na warsztatach materiał muzyczny.

Koszt: 120 zł  od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników wraz z materiałem muzycznym.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51