Zabawy muzyczno-ruchowe oraz elementy systemu „Edukacji przez ruch”

Termin: 06.10.2018 (sobota) w godz. 9.00 – 15.30

Miejsce: Wrocław, dokładny adres będzie podany uczestnikom szkolenia

Prowadzące:

mgr Beata Rusnak – absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć umuzykalniających, wokalno-tanecznych, rytmiki i muzykoterapii, a także nauczania śpiewu rozrywkowego i fortepianu. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu rytmiki (placówki we Wrocławiu i okolicach). Uczestniczka wielu kursów, warsztatów muzycznych oraz konferencji naukowych. Jako pianistka i wokalistka brała udział w licznych koncertach w Polsce, a także za granicą.

mgr Katarzyna Łabędzka-Hełka – nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego. Studia podyplomowe w zakresie: Sztuka zintegrowana, plastyka, muzyka oraz Arteterapia. Kursy kierunkowe Trenera kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii – Edukacja przez ruch i Animator sztuki origami oraz wiele innych. Od 1999 r. prowadzi autorskie warsztaty plastyczne /kursy i rady szkoleniowe/ dla osób pracujących z dziećmi i nauczycieli. Współpracowała z wrocławskim DODN, przez wiele lat ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży przy WKE oraz wrocławskim oddziałem PSPiA Klanza.

Program szkolenia:

Warsztat obejmuje dwa bloki szkoleniowe:

Cz. 1. Metodyka i techniki pracy z grupą dzieci w zakresie nauki tańców i gry na instrumentach:
– ćwiczenia doskonalące ekspresyjność ruchową;
– doskonalenie sprawności słuchowej;
– rozwijanie twórczej ekspresji przez wybrane techniki improwizacji instrumentalnej i ruchowej;
– tańce, aranżacje ruchowe do muzyki, choreografie do wybranych utworów muzyki popularnej i muzyki poważnej do wykorzystania od zaraz w różnych grupach wiekowych;
– aranżacje instrumentalne do wybranych fragmentów muzyki klasycznej.

Cz. 2 Wybrane elementy systemu „Edukacja przez ruch”  Doroty Dziamskiej:
– ćwiczenia podstawowe i autorskie rozwiązania tematyczne;
– praca ze słowem, rytmem, muzyką, obrazem – praktyczne rozwiązania, tworzenie tematycznych kart pracy w toku zabaw interakcyjnych, matematyczny aspekt karty pracy;
– tworzenie kart pracy indywidualnych i grupowych, z zastosowaniem określonych procedur kreślenia i składania papieru – m.in.: elementy origami.

Uczestnicy otrzymają materiał muzyczny – prosimy o zabranie własnych pendrive’ów. Warsztaty są przeznaczone dla nauczycieli przedszkoli oraz nauczycieli nauczania początkowego, pracowników świetlic i osób pracujących z dziećmi.

Koszt: 150 zł  od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników wraz z materiałem muzycznym.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl  (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51