Zaburzenia mowy a centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego CAPD/APD

Zapraszamy logopedów na szkolenie:

Zaburzenia mowy a centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD/APD)

Termin: 19.11.2022, w godz. 09.00-17.00
Miejsce: Zespół Szkół nr 18, ul. Młodych Techników 58, Wrocław

PROGRAM:
I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

1. Jak słyszymy.
2. Wpływ słuchu na rozwój mowy: słuch fizyczny i fonematyczny.
3. Słuch – własne wyniki badań audiometrycznych dzieci z zaburzeniami mowy.
4. Nadwrażliwość słuchowa a zaburzenia mowy – wyniki badań własnych popartych
literaturą tematu.
5. Asymetria czynnościowa wynikająca z różnic w budowie i funkcjach obu półkul
mózgowych.
6. Wpływ zaburzeń prawopółkulowych i lewopółkulowych na mowę.
7. Składowe badań CAPD: badanie audiometryczne jedno- i obu uszne, Test Dychotyczny dla
Mowy, całościowe badanie lateralizacji.
8. Analiza wyników badań CAPD w procesie przygotowywana planu terapii logopedycznej i
pedagogicznej.
10. Najnowocześniejsze technologie wspierające terapię dzieci z zaburzeniami przetwarzania
słuchowego.
11. Terapie wspomagające dziecko z CAPD/APD – w zasięgu każdego terapeuty.
12. Indywidualna Symulacja Słuchu dr K. Johansena IAS dla dzieci, młodzieży, dorosłych z
trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu – wyniki badań własnych.

II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1. Otoskop prawdę Ci powie!
Badanie otoskopem – praktyczna nauka rozpoznawania prawidłowej budowy przewodu słuchowego oraz błony bębenkowej z ocena drożności przewodu słuchowego zewnętrznego.
2. Jaka piramida jest prawidłowa?
Badanie tympanometryczne wysokiej jakości sprzętem diagnostycznym EasyTymp – ręcznym urządzeniem do wykonywania badań przesiewowych ucha środkowego, wykonującym szybkie i dokładne pomiary impedancji i odruchów ipsilateralnych. Wykonanie badania na chętnych uczestnikach szkolenia – wspólne omawianie wyników i nauka ich interpretacji.
3. Co z tym bananem?
Badanie audiometryczne wysokiej jakości sprzętem diagnostycznym Audiometrem MA 33 – zbadanie przewodnictwa powietrznego chętnego uczestnika szkolenia, wspólne omawianie wyników i nauka ich interpretacji na podstawie banana mowy – częstotliwości dźwięków mowy umieszczonej na siatce audiometrycznej.
4. Wspomaganie terapii CAPD w gabinecie logopedy i pedagoga.
5. Wywiad w kierunku zagrożenia CAPD – w zasięgu każdego logopedy i pedagoga.

Szkolenie wspierane własnym materiałem dydaktycznym, filmowym i fotograficznym.

Zaznacza się, iż od uczestników szkolenia/warsztatów oczekuje się wiedzy dotyczącej
następujących pojęć:

 Słuch fonetyczny, fonematyczny, fonemowy;
 Ćwiczenia słuchu mownego;
 Ćwiczenia słuchowe usprawniające terapię logopedyczną.
 Rozwój mowy dziecka norma i odstępstwa od normy;
 Terapia neurobiologiczna, metoda Krakowska prof. Cieszyńskiej;
 Negatywny wpływ wysokich technologii na rozwój mózgu i mowy dziecka.

PROWADZĄCA: mgr Magdalena Mazur –neurologopeda, surdologopeda, współtwórca elektrostymulacji obwodowej obszaru ustno-twarzowego ENMOT, terapeuta Empathy Dolls, terapeuta provider – terapeuta metody Johannesa IAS, terapeuta miofunkcjonalny, stomatognatyczny, terapeuta kinesiotapingu
neurologopedycznego ETTHNO, terapeuta systemu MFS, terapeuta wykorzystujący elementy kompleksowej, neurofizjologicznej koncepcji terapeutycznej Castillo Moralesa, konsultantka projektów laktacyjnych. Pionier terapii neurologopedycznej w rzadkich zespołach genetycznych, wykładowca akademicki w zakresie dyzartrii i dysfagii. Pomysłodawca i fundator Fundacji Facialis (dla osób z niewykształconymi nerwami twarzowymi, towarzyszącymi zespołowe Möbiusa).
Założycielka Kliniki Neurologopedii Magdalena Mazur z siedzibą w Poznaniu.
Fascynatka swojej pracy.

Koszt: 650 zł od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51