Zapraszamy na szkolenia :)

Czerwiec i lipiec jest dla nas miesiącem częściowego odmrażania, więc dla Waszej wygody proponujemy część szkoleń online a część szkoleń stacjonarnych.

Proponujemy Nauczycielom, Logopedom, Psychologom i Pedagogom szkolnym następujące szkolenia (szczegóły znajdziecie po kliknięciu na temat):

Terapia wad wymowy. Wywoływanie i utrwalanie głosek.
20-21.06.2020 – ONLINE

KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego
standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.

27.06.2020 – ONLINE

KORP – programy terapii.
Modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym na podstawie diagnozy Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego.
28.06.2020 – STACJONARNIE

KOZE – Karty Oceny Zachowania i Emocji.Kwestionariusz oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego. 
28.06.2020 – STACJONARNIE

KOGS – Karty Oceny Gotowości Szkolnej
04.07.2020 – ONLINE

Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych.
18.07.2020 – STACJONARNIE

Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego. Program autorski.
19.07.2020 – STACJONARNIE