Zespół Aspergera – praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą

Termin: 16.10.2022 (sobota)
w godz. 09.00 – 15.30

Miejsce: Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu, ul. Młodych Techników 58

Prowadząca:

mgr Magdalena Tarnawska – ukończyła studia na UMCS w Lublinie: pedagogikę

specjalną i logopedię oraz na Akademii Medycznej we Wrocławiu: neurologopedię

kliniczną, dyplomowany terapeuta osób z autyzmem. Od 15 lat zajmuje się diagnozą

i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży, pracując jako logopeda w poradni, szkole i

przedszkolu. Obecnie prowadzi gabinet neurologopedyczny „Mowa na

Opak. Autorka pomocy do terapii „Koty, płoty, samoloty. Modelowanie zdań.”

Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach doskonalących z zakresu diagnozy

logopedycznej i metod terapeutycznych, certyfikowany diagnosta ADOS – 2.

Szkolenie dla: logopedów, neurologopedów, pedagogów, psychologów, nauczycieli wspierających proces kształcenia, studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli zainteresowanych tematyką

Opis szkolenia:

Zespół Aspergera, taką diagnozę otrzymuje dużo dzieci i młodzieży które uczęszczają do ogólnodostępnych przedszkoli i szkół. Normatywny rozwój intelektualny i różny poziom trudności: społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych sprawia że niektóre osoby radzą sobie w szkole samodzielnie, inne potrzebują większego wsparcia, natomiast wszystkie zasługują na zrozumienie swoich trudności. Podczas szkolenia chciałbym podzielić się swoim praktycznym doświadczeniem z pracy z osobami z diagnozą Zespołu Aspergera, omówiona zostanie charakterystyka funkcjonowania, sposoby diagnozowania oraz metody i strategie pracy indywidualnej i grupowej.

Program szkolenia:

1. Zespół Aspergera – specyfika zaburzenia:

– wyzwania komunikacyjne

– wyzwania społeczne

– wyzwania emocjonalne.

2. Dziecko z Zespołem Aspergera:

– diagnoza funkcjonowania (omówienie możliwości diagnostycznych, prezentacja autorskiego kwestionariusza do diagnozy komunikacyjnej);

– metody pracy na zajęciach indywidualnych i grupowych;

– strategie i pomoce terapeutyczne na zajęciach indywidualnych i grupowych.

3. Dyskusja.

Koszt: 370 zł  od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników. Materiały szkoleniowe: skrypt z treści prezentowanych na szkoleniu, kwestionariusz do diagnozy komunikacyjnej dziecka z diagnozą Zespołu Aspergera.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl  (w tytule proszę podać nazwę szkolenia)