Życie z „zacięciem” – jąkanie u dzieci i młodzieży.

OBJAWY, DIAGNOZA I TERAPIA.

Termin: 06.06.2020 w godz. 10.00-18.00

Miejsce: Wrocław, Zespół Szkół nr 18, ul. Młodych Techników 58

Opis szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie się ze współczesnym podejściem do jąkania u dzieci i młodzieży opartym o najnowsze badania  naukowe. Z tego podejścia wypływają cele terapeutyczne, które realizuje logopeda wraz ze swoim pacjentem i jego rodziną. Celem prowadzącej jest takie zorganizowanie doświadczeń w czasie szkolenia, aby uczestnicy poczuli  i zrozumieli czym jest jąkanie oraz poznali metody pracy z jąkającymi się dziećmi i ich rodzinami.

Program szkolenia:

  • Objawy jąkania – kiedy udać się do logopedy?
  • Jakie są przyczyny czyli wieloczynnikowy model powstawania jąkania.
  • Czy to działa? – podstawowe podejścia terapeutyczne – jąkanie bardziej płynne i mówienie bardziej płynne. Opis metod: MiniKids, Lidcomb, Palin PCI, Róży Sobocińskiej, modyfikacja jąkania wg Lucyny Jankowskiej-Szafarskiej
  • Co mogę zrobić? – rola rodzica i sposoby wspierania dziecka z jąkaniem
  • Jak się zachować ? – zachowania i czynniki wspierające komunikację  osób jąkających się, rola środowiska dziecka w tym  szkoły i przedszkola.
  • Praktyczne warsztaty pomocy – opisy przypadków wraz z analizą nagrań procesu terapii, Praktyczne ćwiczenia z wybranych technik pomocy dzieciom, praktyczne ćwiczenia z wybranych technik pomocy rodzicom.

Prowadząca: mgr Justyna Solecka Głodek – logopeda-balbutolog. 
Absolwentka pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Wrocławskim  i Studiów Podyplomowych Logopedii na UMCS  w Lublinie. Ukończyła Studium Balbutologii w Fundacji „Orator” oraz  kurs Integracji Sensorycznej II stopnia. Posiada licencję Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego I i II stopnia. Stypendystka The Stuttering Foundation (USA) w roku 2017. Uczestniczyła w wielu szkoleniach specjalistycznych z zakresu jąkania m. i.u P. Schneidera  (Mini-KIDS),  u prof. K. Węsierskiej i J. Harley ( PALIN PCI ), u L.Jankowskiej-Szafarskiej (modyfikacja jąkania) i R. Sobocińskiej. Od 20 lat zajmuje się indywidualną i grupową terapią jąkania. Pisze artykuły o jąkaniu i bierze udział w turnusach terapeutycznych dla osób z jąkaniem. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu jąkania na Podyplomowych Studiach Logopedycznych.

Koszt: 300 zł. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 503 41 38 51