ŚWIADOMI DOROŚLI – MNIEJ PRZEMOCY

W latach 2016-2017 realizowaliśmy we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nasz autorski projekt pt.: „Świadomi dorośli – mniej przemocy”. W ramach tego projektu w 84 placówkach oświatowych we Wrocławiu (żłobkach, przedszkolach, klubach malucha, szkołach podstawowych i świetlicach środowiskowych) przeprowadziliśmy warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Warsztaty dotyczyły rozumienia emocji i zachowań dziecięcych, empatycznej komunikacji, różnych strategii rozwiązywania trudnych sytuacji. Projekt był realizowany w ramach konkursu miejskiego na temat profilaktyki i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci oraz zapobiegania uzależnień. Zaproponowaliśmy ten projekt, bo wierzymy głęboko, że im bardziej świadomi siebie są rodzice i opiekunowie, tym łatwiej jest im rozumieć dziecko i tym skuteczniej potrafią się komunikować, zachowując szacunek i do siebie i do rozmówcy.logo Wrocławia  Projekt był bezpłatny, współfinansowany przez Gminę Wrocław (www.wroclaw.pl) i Stowarzyszenie FamiLANDIA. W proponowanych warsztatach wykorzystywane były scenariusze zajęć Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w ramach kampanii „Dobry Rodzic – Dobry Start”, którego jesteśmy realizatorem.

W projekcie wzięły udział 84 placówki. W sumie przeprowadziliśmy 232 warsztaty (525 godzin) dla 1680 rodziców i 614 nauczycieli oraz 75 godzin zajęć warsztatowych dla 159 dzieci. To były bardzo pracowite dwa lata naszej działalności 🙂

Tematyka warsztatów opis tutaj.

Nasze rekomendacje:

 

Fotorelacja z warsztatów